Penggerak MusliminAllah berfirman di dalam Al Quran:

"..Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.."
(Surah [22] AL HAJJ : Ayat 78)

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."
(Surah [33] AL AHZAB : Ayat 21)


Dari Abdullah bin Mas’ud r.a : Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka.”

(MUTAWATIR)[[ Senarai Kitab Hadis ]]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[[ Carian Hadis ]]

Tuesday, March 15, 2011

Dunia Yang Berbeza

Dunia Yang Berbeza

Dunia Satu;

Dunia ini dunia yang berlainan

Dunia penyaksian atas kesaksian

Dunia dimana terikat janji

Lafaz dan ikrar telah terpateri [1]


Dunia Dua;

Dunia ini dunia yang berlainan

Dunia terlupanya penyaksian kesaksian

Telah terurai ikatan janji

Dunia manusia memungkiri janji [2]


Dunia Tiga;

Dunia ini dunia yang berlainan

Dunia kepalsuan dan dunia kealpaan

Dunia yang tergambar dalam pemikiran

Diolah nafsu yang penuh keasyikan [3]

Namun;

Dunia sebaliknya adalah berlainan

Tempat berusaha dan beramalan

Jalan yang lurus dijadikan pedoman

Berpandukan Al-Sunnah berpaksikan Al-Quran

Inilah panduan dan pedoman bagi menuju Hari Kebangkitan


Dunia Empat;

Dunia ini dunia yang berlainan

Dunia kegelapan di kiri dan kanan

Dunia ditanya segala pertanyaan, segala perbuatan akan disaksikan

Dunia sementara menuju keabadian [4]


Dunia Lima;

Inilah dunia penentu

Dunia penampakan Hari Kebangkitan

Dunia terbalasnya segala amalan

Dunia pemisahan kiri dan kanan [5]


Dunia Enam;

Inilah dunia penentu

Dunia terakhir dan berkekalan

Dunia sebenar dan keabadian

Dunia yang telah diberikan pilihan

Pilihan setiap insan yang diambil kesaksian [6]


Rujukan :

[1]. Surah Al-A'raaf [7] : 172

[2]. Surah Al-Hasyr [59] : 18-19, Surah Yasin [36] : 77-79

[3]. Surah Az-Zukhruf [43] : 35, Surah Al-Kahfi [18] : 46

[4]. Pertanyaan Dalam Kubur
Dari Anas bin Malik : Nabi saw bersabda, “Sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburannya dan para sahabat telah berpaling, ia benar-benar mendengar bunyi terompah mereka.” Nabi saw bersabda lagi, “Lalu dua malaikat mendatanginya, keduanya (malaikat) mendudukkan orang tersebut lalu bertanya kepadanya, ‘Apa yang kamu katakan pada orang ini (yakni Nabi saw)?

Adapun orang mukmin, maka ia menjawab, ‘Aku bersaksi bahawa ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya’, lalu dikatakan kepada orang tersebut, ‘Lihatlah tempat tinggal mu di neraka, sungguh Allah telah menggantikannya dengan tempat tinggal di syurga’.” Nabi saw bersabda, “Maka ia melihat kedua-duanya.” [Hadis 2049] Sahih Nasa’i

Penambahan : (Nabi saw bersabda, “Adapun orang kafir dan munafik, maka dikatakan kepadanya, ‘Apa yang kamu katakan tentang orang ini?’ Maka ia akan menjawab, ‘Aku tidak tahu. Dahulu aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang’. Lalu dikatakan kepadanya, ‘Engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca’. Kemudian ia dipukul dengan sekali pukulan di bahagian antara kedua telinganya, lalu ia menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh makhluk lain selain jin dan manusia.”) [Hadis Muttafaq alaih juga Nasa’i [Hadis 2050] dengan rujukan hadis di atas]

[5]. Surah Al-Jaatsiyah [45] : 27, Surah Al-An'aam [6] : 30, Surah Al-Waaqi'ah [56] : 8-9

[6]. Orang Yang Enggan Ke Syurga

Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Semua umat ku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Baginda ditanya: “Siapakah yang enggan?” Baginda bersabda: “Sesiapa yang mematuhi perintahku (dia ingin) masuk syurga dan siapa yang melanggar perintahku maka sesungguhnya orang itu enggan (masuk syurga).” [1952] Sahih Bukhari


www.KoleksiHadisNabi.blogspot.com
16 Mac 2011

Artikel Popular