Penggerak MusliminAllah berfirman di dalam Al Quran:

"..Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.."
(Surah [22] AL HAJJ : Ayat 78)

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."
(Surah [33] AL AHZAB : Ayat 21)


Dari Abdullah bin Mas’ud r.a : Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka.”

(MUTAWATIR)[[ Senarai Kitab Hadis ]]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[[ Carian Hadis ]]

Sunday, October 31, 2010

Kemukjizatan Metafizik

Kemukjizatan Metafizik

Berikut adalah hadis, keterangan Rasulullah saw mengenai perkara yang bakal berlaku (perkara yang belum terjadi di zaman Rasulullah saw) pada masa akan datang (menerusi wahyu). Mustahil bagi manusia untuk mengetahui perkara-perkara masa depan. Ini adalah bukti kekuasaan Allah yang Maha Agung.

Hadis diambil dari buku Sains Moden Menurut Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimanapun buku ini telah diringkaskan. Anda boleh membeli buku ini untuk keterangan yang lebih terperinci.

(a). Ada yang sudah terjadi dan ada pula perkara yang masih belum terjadi. Saya labelkan [Sudah] bagi perkara yang sudah terjadi dan [Belum], perkara yang belum terjadi.

(b). Ada perkara sudah dalam pengetahuan manusia dan ada pula perkara yang hanya Allah yang Maha Mengetahui bila terjadinya saat itu.

Keruntuhan Rom dan Parsi

1. Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “ Jika Kisra (Parsi) telah mati binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Dan jika Kaisar (Byzantium) telah mati binasa, maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi Zat yang diriku ada dalam gengaman tangan kuasa-Nya, sungguh harta kekayaan keduanya akan diinfakkan di jalan Allah.” [Sahih Al-Bukhari dan Muslim] [Sudah]

2. Dari Abu Hurairah r.a : Nabi saw bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian (kaum Muslimin) berperang melawan bangsa bukan Arab Khuz dan Kirman (Bangsa Turki dan Bangsa Arab lainnya) yang ber(kulit) wajah putih kemerah-merahan, berhidung pesek, bermata sepek. Wajah mereka seperti gigi-gigi roda yang diselimuti kulit dan selipar mereka bak rambut.” [Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Manaqib 3395] [Sudah]

Dua Golongan Penghuni Neraka

3. Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum akan aku lihat; kaum yang memiliki cambuk seperti ekor-ekor lembu yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia dan wanita-wanita yang berpakaian telanjang, berlenggok-lenggok menggoda. Kepala-kepala mereka seperti punggung unta yang meliuk-liuk.
Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan pula mencium aromanya. Padahal aromanya dapat dicium dari jarak segini-segini.” [Sahih Muslim, Kitab al-Libaas wa az-Zinah 2128] [Sudah]

Perlumbaan Kesaksian Sumpah Palsu

4. Dari Imran bin Hushain : Nabi saw bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah (yang hidup pada) era saya (generasi sahabat), kemudian yang hidup berikutnya (tabi'in), kemudian orang-orang yang berikutnya lagi (tabi'ut tabi'in). Selanjutnya akan muncul segolongan suka khianat/ingkar dan tidak dapat dipercayai, suka memberi kesaksian namun kesaksian mereka tidak dapat dipegang (dusta), orang yang bernazar namun tidak pernah ditepati dan kegemukan menjadi fenomena umum di kalangan mereka.” [Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan An-Nasa’i, Sunan Al-Baihaqi, Musnad Ahmad dan lain-lain]

Tunjuk Kebanggaan Dengan Perhiasan Masjid

5. Dari Anas bin Malik : Rasulullah saw bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang saling membanggakan masjid.” [Sahih Bukhari, Ibn Hibban, Sunan An-Nasa’i dan lain-lain] [Sudah]

Antara Tanda-Tanda Kiamat

6. Dari Anas bin Malik r.a : ‘Belumkah aku beritahukan kepada kalian ehwal hadis yang aku dengar dari Rasulullah saw yang tidak akan diceritakan oleh siapa pun kepada kalian sepeninggalku?

Aku mendengar Rasulullah saw bersabda’, “Kiamat tidak akan terjadi atau termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah dihilangkannya ilmu pengetahuan, bermaharajalela kebodohan, maraknya perzinaan, diminumnya khamr (secara bebas dan berleluasa), hilangnya bilangan lelaki dan tetapnya jumlah wanita hingga (perbandingannya mencapai) lima puluh wanita banding satu lelaki.” (Sahih, Al-Bukhari dan Muslim serta lain-lain)

Keterangan Hadis: Al-Kirmani menjelaskan, kerosakan pada lima sistem kehidupan ini, sebagai tanda kehancuran dunia kerana tiada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad saw. Hari kiamat hanya soal waktu belaka (semakin hampir dan bila-bila sahaja boleh berlaku).

Artikel Popular