Penggerak MusliminAllah berfirman di dalam Al Quran:

"..Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.."
(Surah [22] AL HAJJ : Ayat 78)

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."
(Surah [33] AL AHZAB : Ayat 21)


Dari Abdullah bin Mas’ud r.a : Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka.”

(MUTAWATIR)[[ Senarai Kitab Hadis ]]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[[ Carian Hadis ]]

Saturday, February 26, 2011

Sahih Abu Daud [ Halaman 2 ]

Ketaatan Kepada Pemimpin

61. Dari Abdullah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Mendengarkan dan mentaati (perintah) adalah sebuah kewajipan seorang Muslim dalam masalah yang ia suka dan ia benci, selama ia tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat.

Apabila dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajipan untuk mendengarkan atau mentaati.” [2626]

62. Dari Salim Abu Nadhir (Ibny Ma’mar), ia berkata : Ketika hendak berangkat ke Haruriyah, Abdullah bin Abu Aufa menulis surat kepadanya yang menyatakan bahawa Rasulullah saw pada hari ketika bertemu musuh, beliau (SAW) bersabda,

“Saudara-saudara! Janganlah kalian berharap bertemu musuh dan mintalah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu musuh maka hadapilah dengan sabar. Ketahuilah, syurga berada di bawah kilatan pedang.”

Setelah itu Rasulullah (SAW) berdiri dan mengucapkan doa, “Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, dan yang menghalau pasukan. Halaulah pasukan musuh dan berilah kami kemenangan.” [2631]

Artikel Popular