Penggerak MusliminAllah berfirman di dalam Al Quran:

"..Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.."
(Surah [22] AL HAJJ : Ayat 78)

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."
(Surah [33] AL AHZAB : Ayat 21)


Dari Abdullah bin Mas’ud r.a : Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka.”

(MUTAWATIR)[[ Senarai Kitab Hadis ]]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

[[ Carian Hadis ]]

Monday, August 2, 2010

Kalimah Tauhid

Kalimah Tauhid

Alhamdulillah , Segala puji-pujian hanyalah milik Allah Ta’ala semata-mata. Selawat dan salam ke atas Baginda Rasulullah s.a.w, ahli keluarga baginda, para sahabat yang kesemua mereka itu merupakan golongan yang amat mulia, para ulama’ yang mukhlisin , para mujahidin di Jalan Allah Ta’ala dan seluruh muslimin. Amin.

Apabila disebut LA ILAHA ILLALLAHU MUHAMMADUR RASULULLAH ….maka bacaan sebenarnya ialah dengan “ MUHAMMADUR “ . ( berbaris depan pada huruf dal di dalam ejaan asal ~ Arab ) . Kalimah ( perkataan / ayat ) ini dikenali sebagai " Kalimah Tauhid " .( Perkataan yang menjadikan kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itu Maha Tunggal sahaja )

Apabila bacaan itu dimulakan dengan “ ASYHADU AL LA ILAHA ILLALLAHU , WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH “ …dibaca dengan “ MUHAMMADAR “ ( berbaris atas pada huruf dal di dalam ejaan asal di dalam Bahasa Arab ) . Perkataan ini pula ( yang dimulai dengan "Asyhadu " ) dikenali sebagai " Kalimah Syahadah " ( Perkataan yang memperakui / mengiktiraf keesaan Allah Ta'ala ).

Sebabnya ialah kerana ada tambahan ayat , dan apabila ada tambahan ayat , sama ada di awal , tengah dan hujung sesuatu rangkap perkataan maka berubahlah cara bacaan menurut tambahan ayat tersebut.

Aspek ini adalah ditinjau daripada sudut Ilmu Nahu ( Grammar / Tatabahasa ) di dalam Bahasa Arab.

Namun jika kita membaca "MUHAMMADAR" dengan "...DUR " ataupun " MUHAMMADUR" dengan "...DAR" maka tidaklah merosakkan makna kalimah syahadah dan kalimah tauhid itu .

Untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan lebih lanjut , saudara digalakkan mempelajari Bahasa Arab dan lebih baik lagi dimulai dengan mempelajari menterjemah al-Quranul Karim menurut sistem “ Harfiah “ . Satu sistem yang berjaya melahirkan mereka yang “ celik “ di dalam menterjemah al-Quranul Karim di dalam masa yang singkat , Insya-Allah .

Sila klik 'link' di bawah mengenai contoh sistem pelajaran 'Harfiah'

http://soaljawabquranhadis.blogspot.com

Artikel Popular